⭕️ امسال مانند سال گذشته خبری از تغییر در سهمیه‌ها نیست و همانند سال گذشته ۳۰درصد سهمیه پذیرش برای ایثارگران و مابقی سهمیه یعنی ۷۰درصد دیگر بر اساس تقسیم‌بندی مناطق سه‌گانه محاسبه می‌شود!

????به این صورت کسانی که در مناطق کمتر برخوردار زندگی می‌کنند اگر نمره بهتری کسب کنند از شانس قبولی بیشتری برخوردارند.