⭕️ سرابی به نام سهمیه کنکور98

????سرابی بنام سهمیه!

در کنکور سراسری چندین نوع سهمیه وجود دارد.سهمیه مناطق،سهمیه ۵درصدی،سهمیه ۲۵درصدی،سهمیه هیئت علمی و …
این روزها که اختلاف نظرها و دعواهای فراوانی پیرامون موضوع سهمیه ها بین داوطلبان کنکور سراسری وجود دارد، لازم است به چند نکته مهم بپردازیم.
???? هرکس که دارای هر نوع سهمیه ای می باشد، تنها در میان افراد هم سهمیه ی خود، رقابت می کند و هیچگونه رقابتی با افراد سهمیه های دیگر ندارد.
???? از کل ظرفیت دانشگاه های کشور حدود ۳۲درصد به افراد دارای سهمیه(اعم از ۵درصد،۲۵درصد،هیئت علمی،خانواده شهدا و …) اختصاص داده شده و ۶۸ درصد ظرفیت ها در اختیار افراد بدون سهمیه(یا همان سهمیه مناطق) است.
???? در بین سهمیه های موجود،بیشترین تعداد، مربوط به سهمیه ی ۵درصدی است که تاثیر آن در برابر کسی که سهمیه مناطق را دارد ،بسیار بسیار اندک بوده و تقریبا برابر با کسی است که سهمیه ندارد.

⭕️ بنابر این اگرچه به وجود برخی از شرایط سهمیه ها در کنکور انتقادهای فراوانی وجود دارد اما این موضوع را در نظر داشته باشیم که چیزی حدود ۷۰ درصد ظرفیت رشته های پرطرفدار در اختیار مناطق ۱و۲و۳ است.

#پس_همچنان_پرقدرت_تاانتها_میجنگیم

????دکترسیدمحمدیعقوبی
مشاور کنکور صداوسیما
استاد دانشگاه
متخصص انتخاب رشته کنکور