⚫️⚫️⚫️ سیاهی لشگر!!!

هرساله در کنکور تعداد زیادی داوطلب شرکت می کنند که هیچ انگیزه ای برای موفقیت ندارندو فقط به امید “شانس” در کنکور ثبت نام می کنند ما به این داوطلبین می گوییم سیاهی لشگر!!!
اینها فقط آمار شرکت کننده ها را بالا می برند و در اصل هیچ تاثیری در نتیجه ندارند.
می خوام بگم زیاد نگران تعداد بالای شرکت کننده در رشته ات نباش و فکر نکن باید با آدم های زیادی رقابت کنی. بخش عمده شرکت کننده ها همین سیاهی لشگرها هستند پس امیدت رو از دست نده و تا پایان با لشگر اصلی رقابت کن????????

#دکترسیدمحمدیعقوبی