⭕️ 5شب پیش شام چی خوردی؟؟؟!! ????
وقتی یادمون نیست که حتی چند شب پیش شام چی داشتیم؛ چطوری مثلا در اسفندماه یادمون میمونه که در مهرماه چندتست در هفته میزدیم؟؟!!
????«تعداد تست در هفته» یکی از اصلی ترین فاکتورهای رسیدن به #تثبیت و #تسلط در مطالعه است.
????رابطه ی بسیار مستقیمی بین تعداد تست ها و رتبه و تراز شما در آزمون های آزمایشی و کنکور سراسری وجود دارد؛ بنابراین یکی از ویژگی های برنامه ریزی اصولی و صحیح????مشخص بودن تعداد تست ها در هفته و مقایسه ی این تعداد با هفته ها و ماه های گذشته است.
????با این مقایسه می توان فهمید که در زمینه ی
تست زنی، پیشرفت داشته ایم یا درجا زده ایم و یا
به عقب رفته ایم !

???? برنامه ریزی باید مخصوص هرفرد و با توجه به ویژگی ها و شرایط هر فرد تنظیم شود، نه آنکه یک برنامه ی کلی برای همه نوشته شود (کاری که متاسفانه در بسیاری از موسسات صورت می گیرد????)

????برنامه ی هرکس مخصوص خودش
این اولین گام موفقیت است????
#برنامه_ریزی_شخصی

#دکترسیدمحمدیعقوبی