⭕️ آرام بخوابیم و صبحی پر انرژی را شروع کنیم????

1- تغذیه مناسب – لازمه ی خوابی آرام و عمیق
(مرغ ، غذاهای دریایی و سبزیجات پخته
گزینه های مناسبی برای شام هستند)
????غذاهایی که دارای پروتئین بالا هستند برای شام
اصلا توصیه نمی شوند!

2- ساعت بیولوژیکی بدن خود را بهتر بشناسید
(بهتر است که هر روز در زمان مشخصی بخوابید
و بیدار شوید)

3- در محل خواب از چراغ خواب استفاده نکنید

4- وسایل الکترونیکی را گم و گور کنید

5- قبل از ورود به رختخواب فکر و خیال را رها کنید