برنامه امتحانات نهایی اصلاح شد!
این تغییرات به خاطر جابجا شدن لیالی قدر میباشد.

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم
برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد
برنامه امتحانات نهایی آموزش از راه دور
برنامه امتحانات نهایی داوطلبان آزاد
برنامه امتحانات نهایی داوطلبان آزاد
برنامه امتحانات نهایی فنی و حرفه ای
برنامه امتحانات نهایی فنی و حرفه ای
اصلاحیه برنامه امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد
بخشنامه شماره 460-242799

منبع: سایت آموزش و پرورش

مشاهده آخرین اخبار کنکور سراسری