✅هرسال بعد از کنکور به آنالیز فعالیت ها و اقدامات داوطلب های پیروز و شکست خورده می پردازم. تا بفهمم علت موفقیت یا عدم موفقیت هر داوطلبی چه مواردی بوده و از این طریق بتوانم درسال های بعد برای سایر داوطلبان مورد استفاده قرار دهم.

✅در طول همه ی این 13سال فعالیت در مشاوره تحصیلی و کنکور ، به وضوح دیدم که علاوه بر داشتن انگیزه،تلاش و دیوانه وار درس خواندن، یک عامل فنی و مهم بیشتر از دیگر عوامل در رسیدن به رتبه ای خوب و عالی تاثیرگذار بوده است.

✅من هرسال دیدم که تنها داوطلبانی رتبه های دو و سه رقمی را بدست آورده اند که «تعداد تست های آن ها در هفته» بسیار بالا بوده است. من هرسال ارتباط بین تعداد تست ها در هفته و تراز آزمون های آزمایشی را بررسی کردم.

?۹۲درصد داوطلبانی که در کنکور97 رتبه های زیر ۲۵۰۰را بدست آوردند،تعداد تست هایشان در هفته های پس از عید بیش از ۱۴۰۰تست بوده است.

✅بیاد داشته باشیم که میان تعداد تست هایمان در هفته و رتبه و ترازمان در کنکور و آزمون های آزمایشی،یک ارتباط بسیار بسیار مستقیم وجود دارد.

وسواس و کند خوانی را کنار بگذاریم تا بتوانیم بیشتر تست بزنیم،تعداد تست هایمان را هرچه می توانیم بیشتر کنیم…
ایمان داشته باشید که : «تست، از نان شب برایمان واجب تراست»..

✅دکترسیدمحمدیعقوبی-مشاورکنکور صداوسیما،استاد دانشگاه و متخصص انتخاب رشته کنکور سراسری