به دلیل محدود بودن زمان باقی مانده تا کنکور سراسری، اگر یک‌مبحث را بارها و بارها مطالعه کرده ایم و هنوز تست هایش را درصد پایینی می زنیم باید آن مبحث را حذف کنیم و زمان آن را به مبحثی بپردازیم که احتمال پاسخگویی بیشتری در کنکور سراسری برای ما دارد.
در درس هایی که ضعیف تر هستیم این کار، بیشتر به ما کمک می کند.
سال ها پیش در شبکه ۱سیما برای اولین بار نام این کار را «گزیده خوانی» بیان کردیم و به سرعت این‌واژه وارد ادبیات مشاوره ی تحصیلی شد.

یادمان باشد که فقط مباحثی باید حذف شوند که ۲ویژگی اساسی را داشته باشند:

۱-تعداد تست های آن مبحث در کنکور کم باشد.
۲-ما بصورت نسبی بر آن مباحث تسلط نداشته باشیم.

به عبارت دیگر، گزیده خوانی یعنی حذف مباحثی که برای ما تا به حال هیچ آورده ای نداشته اند و تقویت مباحثی که آن ها را تا به امروز بصورت نسبی یادگرفته ایم.
مبحثی که در ۹ماه گذشته هیچگونه سودی را برای ما نداشته است در ۲ماه آینده هم، نخواهد داشت.
با توجه به محدودیت زمان باقی مانده تا کنکور سراسری،وقت خود را بیشتر صرف مباحثی کنیم که تقریبا به پاسخ دادن تست های آن مباحث اطمینان داریم.

دکترسیدمحمدیعقوبی-مشاورکنکور صداوسیما،استاد دانشگاه و متخصص انتخاب رشته کنکورسراسری