بیایید از الان تک تک اجزا کارنامه ی کنکور را بشناسیم تا هم در این مدت باقی مانده تا کنکور، درست عمل کنیم و هم هیچ کسی با اهداف سودجویانه نتواند بعدها(به خصوص در زمان انتخاب رشته کنکورسراسری)از ناآگاهی های ما سواستفاده کند.


در کارنامه کنکور سراسری ۳نوع رتبه دیده می شود:
۱- رتبه ی کل در سهمیه: این رتبه بدون در نظر گرفتن ضریب هر درس ، تنها جایگاه شما را در بین افراد هم سهمیه (منطقه۱یا۲یا۳یا۵درصدیا۲۵درصد و یا شهدا) نشان می دهد.این رتبه در واقع رتبه ی ویترینی شما است و همان رتبه ای است که به دیگران اعلام می کنیم و در انتخاب رشته هیچگونه تاثیری ندارد.
۲- رتبه کشوری: این رتبه نیز هیچ اهمیتی در انتخاب رشته نداشته و تنها به شما نشان می دهد که در بین تمامی شرکت کنندگان در آزمون سراسری چه جایگاهی را بدست آوده اید.
۳- رتبه زیرگروه ها: اصلی ترین رتبه و سرنوشت سازترین قسمت کارنامه ی کنکور،رتبه ی زیرگروه ها است.این رتبه ها با درنظر گرفتن ضریب هر درس بدست می آیند و در انتخاب رشته می توانند نتایج بسیار متفاوتی را ایجاد نمایند.
با این توضیحات دوکارنامه ی بالا را باهم بصورت تخصصی بررسی و تحلیل کنیم.
هر دو‌ داوطلب در ریاضی،فیزیک و شیمی درصدهای یکسانی را بدست آورده اند.
میانگین عمومی هایشان تقریبا یکسان است.

تفاوت آن ها در دو درس زیست و زمین شناسی است.
نفر اول زیست را حدودا ۵۰ و زمین را ۴۱زده و نفر دوم زیست را ۷۰و زمین را صفر زده است.
رتبه کل نفر اول ۸۰۳ و نفر دوم با اینکه زیست را بالاتر زده ۱۴۹۸شده است.
اما زیرگروه ۱ نفر دوم ۱۴۰۰ و نفر اول ۱۸۰۰است.(به دلیل تفاوت در زیست)
بالعکس، در زیرگروه ۲، نفر اول ۱۱۰۰و‌نفر دوم ۱۷۰۰شده است.(به دلیل تفاوت در زمین شناسی)
نفر اول امروز داروسازی شهید بهشتی می خواند و نفر دوم دندانپزشکی زنجان(روز اول هم که آن ها را دیدم همین ها را هدفگذاری کرده بودند).

نتایج تحلیل:
۱- نفر اول با ۱۸۰۰زیرگروه ۱خود ، هیچگاه پزشکی و دندانپزشکی شهید بهشتی پذیرفته نمیشد اما چون زمین شناسی را بالا زده است، داروسازی شهید بهشتی قبول شده و اگر زمین راهم صفر میزد دارو هم پذیرفته نمی شد.(پس زمین شناسی عامل اصلی قبولی او بوده است)
۲- نفردوم اگر زمین را ۴۱درصد زده بود رتبه کل در سهمیه اش به جای ۱۴۹۸حداقل ۶۰۰میشد .
۳- از الان باید با سیاست مطالعه کرد،باید هوشمندانه عمل کرد.گاهی توجه ویژه به یک درس یا یک مبحث ممکن است نتیجه ی کلی کنکور ما را تغییر دهد.
توصیه ی نهایی این مقاله این است که به نقاط قوت خود و نقاطی که دیگران به آن ها کم توجه هستند،در این فرصت محدود بیشتر توجه کنید.
ان شاالله در آینده، هرچه به کنکور نزدیکتر می شویم از این دست تحلیل ها را بیشتر ارائه خواهیم داد.

دکترسیدمحمدیعقوبی-مشاور کنکور صداوسیما،استاد دانشگاه و متخصص انتخاب رشته کنکورسراسری