کنکور، مدرن شده است. کنکور مدرن، داوطلب مدرن می خواهد!

 داوطلب سنتی نمی تواند کنکور مدرن را شکست بدهد.”داوطلب مدرن” کسی است که در دوماه باقی مانده تا کنکور،”فقط” به مطالعه ی مباحثی می پردازد که مطمئن است تست های آن مباحث را می تواند در کنکور پاسخ بدهد نه مباحثی که “شاید” بتواند یا “شاید” نتواند!
در روز کنکور هم چشم او فقط به دنبال تست هایی می گردد که مباحث آن تست ها را در این دوماه مطالعه کرده است و اگر به تستی برخورد کرد که مبحث آن را در این دوماه مطالعه نکرده بود،سریعا از آن تست می گذرد.نه وقت را تلف می کند نه انرژی خود را هدر می دهد و نه روان خود را پریشان می کند!
اما “داوطلب سنتی” در این دوماه آشفته است..دائما باخود می گوید:هنوز همه ی کتاب ها را نخوانده ام..هنوز همه را دوره نکرده ام…و در روز کنکور هم میخواهد به “همه ی سوال ها” پاسخ دهد..درحالی که تعداد بسیار زیادی از پاسخ های او نادرست است و نمره ی منفی زیاد،رتبه و تراز او را بسیار تخریب می کند.

? داوطلب مدرن، الان مدرن درس می خواند و روز کنکور هم مدرن پاسخ می دهد.

دکتر سید محمد یعقوبی مشاور کنکور صدا و سیما استاد دانشگاه متخصص انتخاب رشته ی کنکور