این دیالوگیه که این روزها تقریبا از همه ی داوطلب های کنکور، چه داوطلب های خودم و چه داوطلب هایی که در همایش های کل کشور من رو می بینند، می شنوم.
این احساسیه که بیشتر کنکوری ها در این روزها دارند و فقط تو نیستی که فکر می کنی همه ی درس هایی رو که تاحالا خوندی فراموش کردی.
رتبه1 کنکور امسال، قطعا از بقیه ی افراد، این حس رو بیشتر داره.
دلیلش هم فقط خستگی و کم شدن انرژی و در نتیجه افزایش تفکرات منفیه نه واقعا فراموش کردن مطالب!
پس به این “احساس باطل” بی اعتنا باش و در مدت باقی مونده، همه ی توانت رو برای یک جمع بندی کامل و یک “طوفان بزرگ” بکار بگیر.
بزودی درباره ی صحیح ترین روش جمع بندی مطالب، مفصلا صحبت خواهیم کرد.

دکتر سید محمد یعقوبی، مشاور کنکور صدا و سیما، استاد دانشگاه، برترین متخصص انتخاب رشته ی کنکور