درسی برای کنکوری ها
حتما تا انتها بخوانید،شاید مسیر حرکتتان تغییر کرد

زمستان سال قبل بود که به همراه یکی از دوستانم برای کوهنوردی به ارتفاعات دور از دسترس و بکر البرز رفته بودیم.ساعت ۷صبح‌ مسیرمان را آغاز کردیم و در هوایی بسیار بسیار سرد حرکت می کردیم.پس از ساعت ها کوهنوردی و خستگی زیاد ، وارد دره ای باریک و ترسناک شدیم.دره را تا انتها پیش رفتیم که یکباره در مقابل خود پرتگاهی خطرناک و غیرقابل عبور را مشاهده کردیم.
ساعت ۳/۵بعد از ظهر بود و کمتر از دوساعت دیگر هوا تاریک میشد.دما منفی ۱۰درجه و آثار حیوانات وحشی نظیر خرس و پلنگ به وفور وجود داشت.ما به دلیل خستگی زیاد توان و انرژی بازگشت از همین راهی را که آمده بودیم نداشتیم و از طرفی جلوتر هم نمیتوانستیم برویم!

یادم هست که دائما به این موضوعات منفی فکر کردیم و حتی آن ها را به زبان هم آوردیم :
بزودی هوا تاریک میشه و ما اینجا قطعا از سرما یخ خواهیم زد
حیوانات وحشی به زودی به ما حمله خواهند کرد
هیچکس حتی نمی داند که ما کجا هستیم
ما قطعا زنده بر نخواهیم گشت

یک آن به خود آمدیم و دیدیم که اگر ما در این دره بمانیم قطعا مرگ سرنوشت ما خواهد شد.خوب فکر کردیم ، تصمیم گرفتیم و در نهایت کوه بلند و‌پرشیب کناری را با سختی و مشقت بسیار زیاد بالا رفتیم و وقتی به آن بالا رسیدیم جاده ای را که به یکی از روستاهای منطقه منتهی می شد دیدیم و از شدت خوشحالی سر از پا نمی شناختیم.
ما خودمان را از مرگ نجات دادیم…
ما باور نکردیم که باخته ایم!

بعد از آن روز سخت و دشوار، بارها و بارها این اتفاق را باخودم مرور کردم و درباره ی این که چرا در آن لحظات این قدر تفکرات منفی به سراغ ما آمد خوب اندیشیدم!
تفکرات منفی در آن لحظات فقط یک دلیل داشتند! آن هم این بود که به دلیل “خستگی زیاد”‌ و به دلیل کمبود شدید انرژی، ما در خودمان این را نمی دیدیم که می توانیم این کوه پرشیب و سخت را بالا برویم و‌خود را نجات دهیم.یعنی اگر آن خستگی زیاد نبود به راحتی بدون اینکه این همه فکر منفی را به ذهن خود راه دهیم بلافاصله مسیر بالارفتن از آن کوه را در پیش می گرفتیم و خود را نجات می دادیم.
بعدها فهمیدم که آن اتفاق اصلا هم اتفاق خاص و عجیبی نبوده و ما فقط به دلیل کمبود توان و خستگی زیاد برایمان انقدر ترسناک شده بود.
امروز هم اگر تفکرات منفی مثل احساس فراموشی مطالب، نتوانستن، قبول نشدن ، استرس زیاد و … به سراغ تو می آیند، تنها به دلیل خستگی زیاد و کم شدن انرژی است و واقعیت خارجی ندارند.
پس در این قسمت از راه کوتاه باقی مانده از هوش هیجانی بالای خود کمک بگیر، با قدرت پایداری کن،بجنگ،شکست بده، پیروز شو و خودت را نجات بده!

✍ دکتر سید محمد یعقوبی، مشاور کنکور صدا و سیما، استاد دانشگاه، برترین متخصص انتخاب رشته ی کنکورسراسری