تغذیه، همیشه بر حالات درونی و بیرونی ما تاثیرات بسیاری دارد.
انواع کلم،شکلات تلخ، ماست، سیر،ماهی،چای،مرکبات و بادام در کاهش میزان استرس تاثیرگذار هستند.