این روزها بیشتر داوطلبان کنکور به سایت ها و نرم افزارهای تخمین رتبه سر می زنند و با وارد کردن درصدهایی که با حقایق کنکور به احتمال زیاد متفاوت هستند ، “روحیه و انگیزه و انرژی”خود را در یکی از طلایی ترین روزهای کنکور از بین می برند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

تخمین رتبه در این چند روز باقی مانده تا کنکور برای شما فقط یک «سم مهلک» است و سود دیگری ندارد!
ضمن اینکه اطلاعات و «database» این سایت ها کامل و به روز نبوده و دارای باگ ها و اشتباهات بسیار زیادی است.
اطمینان داشته باش که در روز کنکور و در مردادماه اتفاقات دیگری رخ خواهد داد…

✍ دکتر سید محمد یعقوبی، مشاور کنکور صدا و سیما، استاد دانشگاه، برترین متخصص انتخاب رشته ی کنکور