قبل از هر موفقیتی
روزهای سختی بوده
روزهای سخت رو تحمل کن!
به پیروزی نزدیک میشویم…