گالری

حضور دکتر سید محمد یعقوبی در برنامه‌های صدا و سیما

کلیپ‌های مشاوره‌ای و انگیزشی دکتر یعقوبی

تصاویر همایش‌های

دکتر سید محمد یعقوبی